Ga naar de inhoud

De training docentprofessionalisering is ontwikkeld voor opleidingsteams van medische vervolgopleidingen.

De training wordt gevolgd met een opleidingsteam uit één centrum of met een combinatie van opleidingsteams uit één OOR. Door het volgen van de training met het eigen opleidingsteam kan de vertaalslag gemaakt worden naar de eigen praktijk. Tijdens de training is er ruimte om afspraken te maken voor aanpassingen in het lokale of regionale opleidingsprogramma.

De training docentprofessionalisering wordt op maat gemaakt. Na een gesprek met de opleider wordt het programma samengesteld uit één of meerdere van onderstaande modules. Specifieke aandachtspunten van de opleidingsgroep worden in de training verwerkt.

De complete training docentprofessionalisering bestaat uit vier modules. In module 1 & 2 staat het opleidingsteam centraal. De competenties samenwerking en communicatie vormen de basis van de training. Module 3 heeft een sterk praktisch karakter, waarbij vooral de competentie organisatie aan bod komt. Module 4 richt zich op de competentie professionaliteit. Deze module kan gevolgd wordt als terugkomdag om te evalueren hoe eerdere afspraken in de praktijk zijn gebracht.

De modules 1 t/m 3 kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Module 4 kan alleen worden gevolgd, nadat één van de andere modules is gevolgd.

Module 1: begeleiden & supervisie

Module 2: communicatie & reflectie

Module 3: leersituaties

Module 4: professionaliteit & leiderschap

Voor wie:
– Opleidingsteam uit één centrum
– Combinatie van opleidingsteams uit één OOR
– Maximale groepsgrootte 15 personen (groter in overleg)

Datum en locatie:
– In onderling overleg
– Duur 3,5 uur per module

Accreditatie:
– NVZA aangevraagd

Kosten:
– In company     € 1.750,- ex BTW
– Op locatie       € 2.450,- ex BTW

Wil je informatie over de training voor jouw opleidingsteam? Vul dan onderstaand formulier in.