Ga naar de inhoud

Module 1: Begeleiding en supervisie
Als opleidingsteam ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van AIOS. Dat kan complex zijn. Elke supervisor heeft een eigen begeleidingsstijl en elke AIOS heeft een eigen leerstijl. In deze module krijg je inzicht in elkaars drijfveren, verwachtingen en talenten om zo beter gezamenlijk te kunnen opleiden. 

Een veilig opleidingsklimaat is belangrijk om te kunnen leren en groeien. In deze module onderzoeken we wat nodig is voor een veilig opleidingsklimaat, hoe dat binnen de eigen opleiding is en welke invloed het opleidingsteam erop heeft.

Module 2: Communicatie & reflectie
Elke AIOS heeft unieke talenten. Deze komen alleen niet altijd volledig tot zijn recht, bijvoorbeeld door een verstoorde werk-privébalans of onvoldoende begeleiding vanuit de opleidingsgroep. Veel vaker heeft het echter te maken met eigen overtuigingen, normen en waarden die zijn meegegeven vanuit de opvoeding. Deze bepalen in grote mate hoe er wordt gecommuniceerd, gehandeld en welke keuzes worden gemaakt.

Reflecteren is een krachtig hulpmiddel om blinde vlekken te leren zien. Als je inzicht hebt in je eigen patronen, kun je besluiten om andere keuzes te maken. En daarmee is reflecteren een belangrijk onderdeel van het leer- en groeiproces van een AIOS. Maar hoe doe je dat? Welke vragen moet je als opleider stellen om een AIOS aan te zetten tot diepgaande reflectie? En hoe zorg je dat reflecteren meer wordt dan ‘tips’ en ‘tops’ benoemen? Op deze vragen krijg je antwoord in deze module.

Module 3: Leersituaties
De AIOS is regisseur van zijn of haar eigen opleiding. Dat betekent dat de AIOS aangeeft wat aandacht behoeft, welke leerwensen er zijn en hoe het programma eruit kan zien. Een AIOS kan dit echter alleen in samenspraak met het opleidingsteam. Vooral beginnende AIOS zijn nog deels onbewust onbekwaam en kunnen om die reden nog niet volledig de regie pakken over hun eigen opleiding.

Als lid van het opleidingsteam heb je een rol in de opleiding van elke AIOS. Vanuit je eigen expertise wil je AIOS kennis en vaardigheden bijbrengen. Hoe zorg je er echter voor dat jouw bijdrage aan de opleiding aansluit op de leerbehoeften van de AIOS?

Deze module richt zich op het verfijnen van het lokale opleidingsprogramma. Als opleidingsteam stellen jullie vast welke leersituaties er zijn in het eigen opleidingscentrum. Het gaat dan vooral om het herkennen van situaties, die ogenschijnlijk niet bijdragen aan de opleiding. In de module leer je ook op welke wijze je AIOS kunt begeleiden in de verschillende fasen van bekwaamheid.

Module 4: Professionaliteit en leiderschap
Het ontwikkelen van een professionele houding is een belangrijk doel in de opleiding. Een belangrijk onderdeel van professionaliteit is verantwoordelijkheid en leiderschap nemen over het persoonlijk functioneren. Tijdens deze module bespreken we wat er nodig is om eigenaarschap bij AIOS te bevorderen. 

AIOS ontwikkelen een professionele houding onder andere door het observeren van het gedrag van hun supervisoren. Daarom is het belangrijk om als opleidingsteam “het goede voorbeeld” te geven. Deze module wordt gevolgd als terugkomdag om te evalueren hoe eerdere afspraken (uit modules 1 t/m 3) in de praktijk zijn gebracht.