Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Contactformulieren

De gegevens die je invult in een contactformulier, worden verstuurd naar het e-mailadres van ZorgMuse. Alleen ZorgMuse heeft toegang tot deze gegevens. De gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

Bewaren gegevens

Gegevens worden bewaard zolang er een overeenkomst actief is met ZorgMuse. Contactgegevens worden opgeslagen voor toekomstige mailingen en aanbiedingen.

Wijzigingen in het privacybeleid

ZorgMuse behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie.